Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

UČÍME A UČÍME SA

Aktualizované 2023.11.18.

Metodický deň pre pedagógov neplnoorganizovaných škôl

Piatok, 8. december 2023
Základná škola s VJM Vozokany, Školská 35, 92505 Vozokany

8:30 – 9:00 REGISTRÁCIA

9:00 – 9:30 OTVORENIE

Zupko Tamás, starosta obce Vozokany
Berta Tünde, riaditeľka RCPU región Galanta
Informácie k programu: Radványi Adél

9:30 – 12:00 DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

Predstavenie školy – Karácsony Ildikó

Ukážkové hodiny a aktivity – dvojjazyčne realizované aktivity, v ktorých sa budú účastníci striedať,
každý účastník sa túčastní na všetkých aktivitách:

1. Legorobotika
2. Zážitková informatika, vzdelávanie nie len pre ,,kocky”
3. Vyučovanie cudzích jazykov za pomoci digitálnych technológií
4. Rozvoj čitateľskej gramotnosti za pomoci interaktívneho robota

12:00 – 12:45 OBED

12:45 – 15:30 POOBEDŇAJŠÍ BLOK

Diskusné fórum pre záujemcov o kurikulárnu reformu
„Málotriedky – duša komunity“ – workshop
WORKSHOPY:
1. Implementácia formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu – Dominika Tuššová, Anikó
Vargová – SK
2. Diferenciácia vo vyučovaní – Mónika Lanczová, Kovács Erika – HU

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Uzávierka registrácie: 30.11.2023
5 € – poplatok za stravu, zahŕňa obed a občerstvenie počas prestávok, účastníci ho zaplatia na mieste pri registrácii. Svoju požiadavku uveďte v registračnom formulári.

Registračný formulár

Aktualizované 2023.11.18.